Kuntoutustoiminta

Kuntoutustoiminnan tavoitteena on tukea sinua elämäsi hallinnassa ja tarjota sosiaalista osallisuutta sekä tukea päivittäisessä elämässäsi tarvittavia taitoja.

Ryhmissä ja tapahtumissa pääset harjoittelemaan sosiaalisia taitoja ja arkielämän taitoja sekä osallistumaan sinulle mielekkäisiin vapaa-ajan toimintoihin. Sinulla on mahdollisuus osallistua kuntoutus- ja päivätoimintaan oman kiinnostuksesi ja toimintakykysi mukaisesti.

Toimintaterapeutit ohjaavat ryhmiä, toteuttavat yksilöterapioita sekä toimintakyvyn arviointeja. Kuntohoitaja ja liikuntavastaava ohjaavat liikunnallisia ryhmiä useita kertoja viikossa. Myös ohjaajat ja sairaanhoitajat ohjaavat erilaisia oireidenhallinta- ja vapaa-ajan ryhmiä.

Ryhmätoiminnan lisäksi Peltolassa järjestetään tapahtumia, juhlia ja retkiä, ahkeruustöitä sekä vertaistoimintaa. Ahkeruustöihin kuuluu esimerkiksi pienimuotoisia siivous- ja kiinteistönhuoltotehtäviä, joista maksetaan rahallinen korvaus (ns. kannustusraha). Vertaistoiminnassa pääset osallistumaan asukkaiden järjestämään toimintaan, ja se voi olla ryhmä- tai yksilömuotoista.

Peltolassa kuntouttavan toiminnan tarjonta on laadukasta ja monipuolista. Monipuolisuudella haluamme mahdollistaa sen, että juuri sinä löydät itsellesi merkityksellistä toimintaa arjen säännöllisten rutiinien lisäksi.